Ketteryys, itseohjautuvuus, avoimuus ja luottamus – näistä on PehuTecin työntekijälähtöinen organisaatiokulttuuri tehty.

PehuTecillä työskentelee noin 45 it-alan ammattilaista. Näiden ammattilaisten voimin PehuTec auttaa asiakkaitaan erilaisissa tuotekehityshaasteissa. Osa asiakasprojekteista toteutetaan PehuTecin omissa toimitiloissa, mutta monessa tapauksessa PehuTecin työntekijät toimivat konsulttina asiakkaan tiloissa. Minkälaista on työskennellä asiantuntijayrityksessä, jossa työntekijät ovat hajallaan eri asiakkailla ja eri projekteissa?

Ketteryys, itseohjautuvuus, avoimuus ja luottamus, näillä sanoilla voi kuvailla PehuTecin työntekijälähtöistä organisaatiokulttuuria.

Vähän byrokratiaa ja nopeita päätöksiä

Ketteryys näkyy työntekijöille byrokratian vähyytenä sekä nopeina päätöksinä. Käytössä ei ole hankalia prosesseja, käytäntöjä tai johtamismalleja, jotka hankaloittaisivat ammattilaisten itseohjautuvuutta tai yrityksen ketteryyttä. PehuTecin yksinkertainen organisaatiorakenne, yksinkertaisten päätöstentekomallien kanssa, mahdollistaa kyvyn reagoida nopeasti työntekijöiden, toimintaympäristön, teknologian tai asiakkaiden uusiin tarpeisiin. Myös yrityksen strategia elää työn ja toimintaympäristön muutosten mukana.

Asiakasprojekteja toteuttava asiantuntijaorganisaatio vaatii toimiakseen itseohjautuvuutta työntekijöiltä. Kun työntekijä työskentelee asiakkaan tiloissa, PehuTecin esimies ei ole läsnä päivittäisessä työssä.  Tällöin työntekijöiden on osattava johtaa itseään sekä olla rohkean avoin PehuTecin suuntaan omista kehittymishaluistaan sekä mahdollisista työskentelyn kipukohdista. Tällöin PehuTecillä on mahdollisuus reagoida työntekijän työn mielekkyyteen sekä osaamisen kehittämiseen. Asiakas on tärkeä, mutta vielä tärkeämpää on kuunnella työntekijää, että hän viihtyy kyseisessä asiakasprojektissa ja saa vietyä omaa ammattitaitoaan haluamaansa suuntaan.

Tasapaino työn ja henkilökohtaisen elämän välillä

Yrityksen puolelta avoimuus näkyy läpinäkyvänä toimintana, asioista pyritään kommunikoimaan tasapuolisen rehellisesti ja avoimesti kaikille PehuTecin työntekijöille. Sisäistä viestintää pyritään parantamaan koko ajan. Avoin kommunikointikulttuuri näkyy muun muassa siten, että toimitusjohtajan sekä muiden esimiesten kanssa on helppo keskustella milloin vain omista tai firman asioista.

PehuTecillä ymmärretään hyvin myös se, että ihmisillä on työn lisäksi muutakin elämää. Työtä ja työkuormaa pyritään sovittamaan kunkin henkilön elämäntilanteeseen sopivaksi. Esimerkiksi Jani halusi pitää pari vuotta taukoa it-konsultin hommista. Hän oli sen aikaa palkattomalla vapaalla PehuTeciltä ja teki kokonaan eri alan hommia. Nykyisin Janikin on palannut takaisin PehuTecin vahvuuteen. Pitkän linjan it-ammattilainen Ari on tällä hetkellä vuorotteluvapaalla ja saanut siten mahdollisuuden toteuttaa itseään muutenkin kuin töiden kautta. Henna ja Antti puolestaan opiskelevat töiden ohella Oulun Yliopistossa toista korkeakoulututkintoa.

Ilman luottamusta asiantuntijaorganisaatio ei voi toimia

Edellämainitut PehuTecin organisaatiokulttuuria kuuvavat sanat, ketteryys, itseohjautuvuus ja avoimuus, vaativat luottamusta toimiakseen. Luottamuksen vallitessa avoimen kommunikoinnin ylläpito on helppoa molempiin suuntiin työntekijän ja työnantajan välillä. Avoimuus puolestaan ruokkii luottamusta. Luottamuksen ilmapiirin vallitessa jokainen työntekijä voi olla rohkeasti ”oma itsensä” ja tuoda omat vahvuutensa ja näkemyksensä työyhteisöön ilman suojamuureja. Innovatiivisuus ja tuottavuus kukkivat parhaiten luottamuksen ja avoimuuden maaperällä.

Haluaisitko sinä olla mukana PehuTecin työntekijälähtöisessä organisaatiossa? Tsekkaa avoimet työpaikkamme tai lähetä avoin hakemus TÄÄLTÄ heti tänään!