Uudet leikkaussalivalaisimet – Enemmän kuin pelkkä valaistus


Onnistunut valaistus

Onnistunut valaistus leikkaussalissa vaatii erityisen luminanssin, varjonhallinnan ja lämpötilan tasapainon. Valaisimien tulee antaa tunteja kirkasta valoa kuumentamatta liikaa potilasta tai henkilökuntaa. Oikein suunniteltuna valaisin maksimoi näkyvyyden kirurgisessa tilassa, mutta minimoi kirurgin silmien väsymyksen. Uusimmissa leikkaussalivalaisimissa on huomiotu myös ilmavirtojen ohjaaminen, jolla saadaan pienennettyä mikrobien määrää leikkausalueella ja siten infektioriskiä pienemmäksi. Yksi tärkeä ominaisuus on myös valaistuksen helppo säätäminen suunnan, laajuuden ja tehon suhteen.

PehuTec on tehnyt leikkaussalivalaisimien tuotekehitystä useamman vuoden ajan yhdessä asiakkaiden kanssa. PehuTecin asiantuntijuutta on hyödynnetty uusien tuotteiden tuotekehityksessä, mutta myös vanhojen tuotteiden parantamisessa. PehuTecin vastuulla on ollut elektroniikka-, ohjelmisto- sekä mekaniikkasuunnittelua.

Marko Korhonen työskentelee mekaniikkasuunnittelijana PehuTecillä. Hän on työskennellyt useamman vuoden leikkaussalivalaisimien kanssa.

– Äärimmäisen mielenkiintoista ja haastavaa. Suunnittelutyössä pyritään aina optimiratkaisuun, mutta leikkaussaliympäristössä se on äärimmäisen tärkeää, sillä siellä ei ole pienintäkään tilaa virheille, kommentoi Korhonen.

Oma standardi kirurgisille valaisimille

Leikkaussalissa ei ole tilaa virheille. Lääkinnällisten laitteiden kohdalla riskinhallinta on isossa roolissa. Jokaisen riskin tuomaa haittaa on arvioitava hyötyihin verrattuna. Riskinhallinnan on tarkoitus varmistaa, että vikatilanteessa käyttäjälle tai potilaalle ei aiheudu turvallisuusriskiä. International Electro technical Commission (IEC) 60601-2-41 -standardissa on vaatimukset leikkaussalivalaisimille ja niiden turvallisuudelle.

” Viranomaisvaatimuksia ei voi lisätä tuotteeseen myöhemmin, joten ne on otettava huomioon alusta alkaen, jotta ikäviltä yllätyksiltä tuotteen markkinoille viemisessä vältytään ”, kertoo PehuTecin terveysteknologia-asiantuntija Junnu Lukkari.

Valoa ilman varjoja

Nykyaikainen dynaaminen varjokompensaatio mahdollistaa optimaalisen valaistuksen kaikissa olosuhteissa. Vaikka valonsäde väliaikaisesti peittyisikin, jäljellä olevat valonsäteet voimistuvat kompensoiden valotehon menetyksen. Näin leikkausalueella säilyy ideaalinen valaistus ilman valaisimen uudelleenasettelua. Valaistus tuottaa aina lämpöä. Leikkaussalissa ylimääräisen lämmön minimoiminen on tärkeää sekä potilaan että henkilöstön kannalta. Leikkaussalivalaisimissa ollaan yhä enemmän siirtymässä LED-toteutuksiin, joilla saadaan pienennettyä valaisimen lämmöntuottoa sekä tuotettua juuri oikean sävyistä valoa.

Heikki Autio toimii ohjelmistosuunnittelijana PehuTecillä ja on ollut mukana toteuttamassa leikkaussalivalaisimien tuotekehitystä.

– Meidän vastuulla on ollut ohjelmistosuunnittelu laiteläheisistä ajureista käyttöliittymään asti. Olemme tehneet muun muassa IR-autentikoinnin, kosketusnäytön, liikeanturin, kapasitanssimittarin, etäisyysmittarin ja 4K-kameran sekä suuren määrän muita I2C:n yli ohjattavia laitteita, Autio kertoo.

Infektioriskiä pienemmäksi uusin keinoin

Noin joka kahdeskymmenes (5 %) sairaalaan osastohoitoon tuleva potilas saa sairaalainfektion. Tavallisilla vuodeosastoilla infektioriski on suurin syövän hoitoon tai kirurgiseen hoitoon tulevilla. Suomessa sairaalainfektion saa vuosittain 40 000–50 000 potilasta. Sairaalainfektiot ovat huomattavan suuri ongelma ympäri maailman. Ne lisäävät kuolleisuutta ja pidentävät sairaalassa oloaikaa kasvattaen terveydenhuollon kustannuksia.

Yksi sairaalainfektioiden syy on leikkaussalien ilmavirta. Perinteiset leikkaussalivalaisimet aiheuttavat ilmavirran, joka lisää hiukkasmäärää leikkausalueella ja näin ollen kasvattaa potilaan infektioriskiä. Uudentyyppisten leikkaussalivalaisimien muotoilun avulla voidaan optimoida ilmavirtaa ja mahdollistaa ilmanvaihdon toiminta.

Ota yhteyttä!See more of our work

    Contact us!

    Send us a message and we will contact you shortly.