Tietosuojaseloste

PehuTec on sitoutunut suojaamaan yksityisyytesi ja käsittelee henkilötietosi vain asiaa koskevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjä

PehuTec Oy
Elektroniikkatie 10
90590 Oulu

tel: +358 45 122 3054

Yhteyshenkilö

Juha Ranta-Nilkku
Elektroniikkatie 10
90590 Oulu

tel: +358 45 122 3054
email: juha.ranta-nilkku@pehutec.com

Rekisterin nimi

PehuTec Oy asiakas- ja markkinointirekisteri.

Rekisterin tarkoitus

PehuTec kerää henkilötietoja vain tässä tietosuojalausunnossa mainittuihin tarkoituksiin.

Henkilötietoja käytetään nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden väliseen viestintään sekä asiakassuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään myös silloin, kun PehuTec lähettää uutiskirjeitä ja tapahtumakutsutuksia, antaa tietoa PehuTecin tuotteista ja palveluista, lähettää muita suoramarkkinointia tai lähettää muita mahdollisia osoitteittavia lähetyksiä.

Rekisterin sisältö

PehuTecin asiakas- ja markkinointirekisteri voi sisältää jäljempänä mainittuja henkilötietoja koskevia tietoja nykyisistä ja potentiaalisista asiakkaista ja asiakasorganisaatioista.

 • Nimi
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Tehtävänimike
 • Työnantaja
 • Työnantajan osoite
 • Onko lupa annettu suoramarkkinointiin
 • IP osoite
 • Tilaushistoria
 • Evästeiden tiedot
 • Muut henkilökohtaiset tiedot, jotka on kerätty rekisteröidyn suostumuksella

Muita henkilötietoja voidaan kerätä rekisteröidyn suostumuksella suoraan tai PehuTecin verkkosivuilla.

Henkilötietojen lähteet

Henkilötietoja voidaan kerätä nykyisistä tai potentiaalisista asiakkaista eri tapahtumien tai kokousten aikana. Henkilötietoja voidaan kerätä myös PehuTecin verkkosivuilla ja muilla digitaalisilla markkinointiviestinnöillä. PehuTec voi myös kerätä henkilötietoja esimerkiksi henkilön ladatessa asiakirjan tai täyttämällä lomakkeen PehuTecin verkkosivuilla.

PehuTecilla on markkinointiautomaatiotyökalu, joka toimii yhdessä PehuTecin asiakashallintajärjestelmän, PehuTecin verkkosivujen sisällön ja PehuTecin markkinointitoiminnan kanssa. Työkalua käytetään markkinointiviestinnän ja asiakassuhteiden parantamiseen sekä PehuTecin verkkosivujen käyttäjien profiiliin. Rekisteröidyn suostumuksella voimme yhdistää (profiilia) henkilökohtaisia tietoja PehuTecin verkkosivujen kävijöistä. Profiilin avulla PehuTec pystyy tarjoamaan entistä kohdistetumpaa ja monipuolisempaa markkinointiviestintää.

Henkilötietojen säilytysaika

PehuTec käsittelee henkilötietoja niin kauan kuin henkilötietojen keräämisen oikeudellinen perusta on olemassa ja henkilötietojen keräämisen tarkoitus on pätevä tai rekisteröijä itse kieltää rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyn. PehuTec arvioi vähintään kahden (2) vuoden välein käsiteltävien henkilötietojen oikeudellisen perustan.

Henkilötietojen jakaminen

Henkilötietoja voidaan myös siirtää sovellettavan lain mukaan, kun PehuTec käyttää alihankkijoita tietojenkäsittelyssä.

Henkilötietoja voidaan myös jakaa viranomaisten kanssa lakisääteisissä tapauksissa.

Henkilötietojen siirtäminen

PehuTec voi siirtää henkilötietoja EU: n tai ETA: n ulkopuolella sovellettavan lain sallimissa rajoissa. Henkilötietoja voidaan myös siirtää EU: n tai ETA: n ulkopuolelle PehuTecin lainsäädännön mukaisesti, kun alihankkijoita käytetään tietojenkäsittelyyn.

Henkilötietojen suojaaminen

PehuTec voi säilyttää henkilötietoja paperisessa ja digitaalisessa muodossa. Paperiset henkilökohtaiset tiedot säilytetään lukitussa tilassa. Paperisia ja digitaalisia tietoja voi käyttää organisaation sisällä vain työntekijät, jotka käsittelevät henkilötietoja osana työstään. Järjestelmään tallennetut digitaaliset henkilökohtaiset tiedot on teknisesti suojattu nykyaikaisilla suojatoimenpiteillä.

PehuTec on toteuttanut asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi menetykseltä, väärinkäytökseltä, muuttamiselta, tuhoamiselta tai luvattomalta käytöltä. PehuTecin työntekijät ovat velvollisia pitämään henkilötietojen käsittelyn aikana saadut henkilötiedot luottamuksellisina.

Oikeus saada henkilötietoja

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisteröijältä henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilökohtaiset tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytössä olevassa luettavassa muodossa. Rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulisi lähettää tässä tietosuojaselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle.

Oikeus pyytää henkilötietojen oikaisemista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää oikaisua rekisteröijän virheellisiin tai puutteellisiin henkilötietoihin. PehuTec käyttää kaikkia kohtuullisia ponnistuksia sen varmistamiseksi, että virheelliset tai puutteelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt tulisi lähettää tässä tietosuojaselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää PehuTeciltä käsittelemästä rekisteröidyn henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää PehuTeciä poistamaan viivytyksettä rekisteröidyn henkilötietoja. Kaikissa PehuTecin sähköpostimarkkinointiviesteissä on linkki suoramarkkinoinnin suostumuksen peruuttamiseen. Suostumus henkilötietojen käsittelyyn voidaan peruuttaa myös ottamalla yhteyttä tässä tietosuojamäärittelyssä mainittuun yhteyshenkilöön.

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisteröityyn liittyvien henkilötietojen käsittely rikkoo sovellettavia tietosuojalakeja.

Muutokset tietosuojaselosteeseen

PehuTec pidättää oikeudet tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen.

Käyttäjänseuranta

Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin joita kerätään esim. Chat interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag seurantaa joka teknisesti eroaa keksipohjaisesta seurannasta, mutta johon pätee samat lainalaisuudet kuin evästeisiin. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/) tietääksesi enemmän siitä mitä järjestelmässä seurataan. GDPR mielessä me toimimme kontrollerina ja Leadoo datan prosessorina. Mikäli et halua että sinua seurataan voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä miten Leadoo toimii tarkista https://leadoo.com/privacy-policy-processor/