Tarinamme

Eiköhän suomalaisen insinöörin osaamiselle ole vielä kysyntää? Tämä kysymys mielessä perustettiin PehuTec Oy vuonna 2010. Taustalla oli ajanjakso, jolloin insinöörien työt vähenivät Oulun vaikutusalueella. PehuTecin tarina sai siis alkunsa uskosta insinööreihin ja osaamiseen, sama luottamus on kantanut näihin päiviin asti – ja kantaa myös tulevaisuudessakin.

Olemme PehuTecillä oivaltaneet miten ihmiset saadaan motivoitumaan uusista ja erilaisista haasteista sekä kasvamaan ja innostumaan tekemisen kautta. Tämä näkyy koko henkilöstön vahvana sitoutumisena yhtiöön ja asiakkaisiin. PehuTec on pystynyt hyödyntämään tätä kasvun voimavarana haastavinakin aikoina ja uusien innovatiivisten ratkaisujen luomisessa yhdessä asiakkaiden kanssa. Tehty hyvä työ ja asiakkaidemme menestys ovat auttaneet meitä löytämään parhaita asiantuntijoita, jotka ovat intohimoisesti vieneet yhtiön ja sen asiakkaiden liiketoimintaa eteenpäin. Oleellista on ollut antaa heille mahdollisuus luovuuteen ja sen toteuttamiseen.


Olemme onnistuneet säilyttämään pienen yhtiön ketteryyden ja vapauden, mutta kuitenkin rakentamaan kasvua ja uskoa tulevaisuuteen. Yksityisesti omistettuna yrityksenä olemme saaneet toteuttaa tätä unelmaa juuri haluamallamme tavalla, ja se on antanut mahdollisuuden pitkäjänteiseen työhön ja jatkuvaan kehittymiseen. Tästä osoituksena on yhtiölle myönnetyt laatusertifikaatit ISO 9001 ja ISO 13485.

Innovointi asenteena, teknologia työkaluna

PehuTec on 10 vuoden ajan tuottanut uusia innovaatioita yhdessä asiakkaiden kanssa, mistä tuloksena on ollut merkittävä lisäarvo asiakkaidemme liiketoimintaan. Samalla olemme saaneet kerrytettyä oma kokemuspankkiamme eri toimialoilta ja onnistumisista. Olemme päässeet todistamaan miten esimerkiksi maatalouden puolella kehitetty ratkaisu voi johtaa patentointiin terveysteknologian tuotteissa. Monipuolinen työ on haastanut jatkuvasti meitä kehittymään ja luomaan uudenlaisia, ja osin ennakkoluulottomiakin ratkaisuja.


Digitaalisuuden kasvu eri toimialoilla antaa yleisestikin vahvaa pohjaa uusille ratkaisuille. Keskeistä on ollut oivaltaa, että teknologia ei ole ratkaisu, vaan se mahdollistaa asioita ja luo pohjaa uusille innovaatioille. Vasta lisäarvoa tuottavat ratkaisut ovat arvokkaita ja mahdollistavat liiketoiminnan kasvun. Asioiden kokonaisvaltainen ymmärtäminen ja haasteiden ratkaiseminen on avain menestyksekkääseen liiketoimintaan. Tähän sitoutuen yhdessä työntekijöidemme ja asiakkaiden kanssa, olemme luoneet pohjaa menestykselle ja raivanneet tietä tulevalle kasvulle.

Rajattomasti yhteistyöllä

Olemme aktiivisesti mukana terveys- ja ympäristöasioissa, ja niihin liittyvien liiketoimintojen kehittämisessä. Näiden megatrendien markkinoiden kasvu on nähtävissä monella eri tavoin niin Suomessa kuin globaalisti. Terveysteknologia ja ekologisuus ovat maantieteellisesti ja loogiikaltaan rajattomia, mutta myös uuden innovoimisessa mahdollisuuksien aloja. Siksi meillä onkin luontainen paikka olla osaltaan mukana kehityksen kärjessä.

Toimimme yhdessä asiakkaiden kanssa ja teemme työtä intohimolla tuottaaksemme lisäarvoa asiakkaillemme. Olemme mukana projekteissa omalla osaamisella, joka aina käydään asiakkaan kanssa yhdessä läpi. Asiakkaasta ja toimialasta riippuen meidän vastuualueemme ja roolimme vaihtelevat. Meidän sertifioitu toimintatapamme ja ratkaisukykymme antavat mahdollisuuden monenlaisiin toimintamalleihin. Perustana on kuitenkin aina yksilöiden sitoutuminen asiakkaamme asiaan, innostuminen ja innovointi.

Ota yhteyttä

Pekka Päivärinta
CEO
+358 40 728 7177
pekka.paivarinta@pehutec.com