PehuTec on luotettava tuotekehityskumppani

Tuotekehitys

Hyvillä tuotekehitysprosesseilla pystymme tehostamaan tuotteiden kehittämistä ja hallitsemaan kokonaisprojekteja. Prosessien avulla varmistamme, että tuote vastaa sille asetettuja vaatimuksia toiminnallisuuden, valmistettavuuden ja kustannusten osalta eikä kalliita uudelleensuunnitteluvaiheita tarvita. Hyvät tuotekehitysprosessit varmistavat aikatauluissa sekä budjetissa pysymisen.

Innovointi ja tuotekonseptit

Tavoitteena on varmistaa idean tai menetelmän toimivuus ennen varsinaista R&D-projektia. Asiantuntijamme tutkivat ja valitsevat parhaan mahdollisen toteutusratkaisun tuoteidealle, analysoimme käytettävät teknologiat ja mahdolliset tuotealustojen hyödyntämiset. Huolellisesti tehty konseptointivaihe helpottaa hankkeen suunnittelua sekä minimoi mahdolliset riskit kohtuullisilla kustannuksilla.

Tässä tuotekehityksen vaiheessa teemme mm. laitteiden ja ohjelmistojen tuotekonseptit, mittausmenetelmien evaluoinnit, tietoliikenteeseen liittyvät kokeilut, simuloinnit, demot tai proof-of-concept toteutukset sekä lääkinnällisten laitteiden määrittelyä ja riskianalyysiä.

Suunnittelu ja testaus

Tuotekehitysprosessien avulla varmistamme vaatimusten mukaisten tuotteiden toteutuksen. Kokonaisprojekteissa on oleellista varmistaa, että kaikkien osa-alueiden suunnittelu sekä ulkopuoliset mm. valmistukseen liittyvät asiat huomioidaan ja tapahtuvat oikeaan aikaan. Prosesseissamme tämä varmistetaan erilaisten katselmointien ja dokumentointikäytäntöjen kautta. Samalla asiakkaalla säilyy näkyvyys projektin etenemiseen.

Tuotekehitysvaiheen testauksen teemme kullekin tuotteelle tarvittavassa laajuudessa sellaiseen valmiuteen, että viranomaishyväksynnät ja sertifioinnit voidaan tehdä joko asiakkaan tai meidän yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Tuotantoon siirto

Meillä ei ole omaa tuotantoa, mutta erilaiset tuotantoon siirtoon ja varsinaiseen tuotantoon liittyvät asiat varmistetaan suunnittelun ja testauksen rinnalla. Tämä ratkaisu mahdollistaa joko asiakkaan tai meidän tuotantoyhteistyökumppaneiden joustavan käytön. Tuotteelle sovitaan hankkeen alkupuolella valmistuspaikka, prototyyppien toimitukset ja rakennetaan tarvittava valmistuskapasiteetti sekä siihen liittyvät toimitusketjut. Yleensä osallistumme tuotannon aloitukseen, jolloin varmistetaan tuotteen ja tuotannon laatu sekä tuotantotestauksen toimivuus.

Usein laitteisiin liittyy myös tarpeita kehittää testausympäristöjä ja valmistukseen liittyviä laitteita mm. muotteja. Näistä tulevat riippuvuudet huomioidaan hankkeen aikatauluissa sekä osien toimituksen että verifioinnin ja hyväksyntöjen kannalta.

Ylläpito

Asiakasyritystemme tarpeet ylläpitovaiheen tekniselle tuelle ovat hyvin erilaiset. Tyypillisiä tämän vaiheen tehtäviä ovat mm. tuotevariaatioiden kehittäminen, hyväksyntöjen laajentaminen uusille markkina-alueille, komponenttien saatavuuteen, laatuun tai prosessiin liittyvät muutokset ja parannukset sekä ohjelmistopäivitykset.

Ota yhteyttä

Hannu Ylönen
hannu.ylonen@pehutec.com
+358 40 769 0624